Housing First Nederland

    Housing First richt zich op het direct huisvesten van dakloze mensen met meervoudige problemen en biedt intensieve, integrale ondersteuning bij het verdere herstel van deze mensen. Housing First is in New York ontwikkeld door Sam Tsemberis. Om Housing First succesvol te kunnen uitvoeren in Nederland, is het essentieel dat alle betrokken partijen (woningcorporaties, opvangorganisaties, GGZ-instellingen et cetera) voldoende weten van Housing First en gezamenlijk een stevig draagvlak voor Housing First creëren. Het ministerie van VWS heeft daarom Impuls -Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc gevraagd de ontwikkeling van Housing First in Nederland te ondersteunen. Dit gebeurt door het verzamelen en delen van kennis en door de verdere ontwikkeling van Housing First. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar Housing First, onder meer naar de werkzaamheid en kosten en baten.