Housing First Nederland

  Welkom bij Housing First Nederland. Hét platform voor professionals die werken in een housing first praktijk en/of meer interesse hebben in de mogelijkheden van Housing First.

  We zijn een kennisplatform en netwerkorganisatie voor bestaande Housing First praktijken en stakeholders zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgpraktijken.

  Op deze website zijn de laatste ontwikkelingen en publicaties te vinden, én meer informatie over Housing First en het platform.

   

  Volg ons ook op Linkedin:  LinkedIn Housing First

   

  Leergang Housing First

  Housing First is bekend als model en systeemaanpak voor het beëindigen
  van dakloosheid. Zowel het model als de systeemaanpak komen in deze
  Leergang uitgebreid aan de orde. Wil je weten waar dit precies over gaat?
  Ben je benieuwd naar wat er bij de implementatie en doorontwikkeling van
  Housing First komt kijken? Wil jij met Housing First een effectieve bijdrage
  leveren aan het beëindigen van dakloosheid? Mis je nog kennis en
  vaardigheden, of ben je gewoon ontzettend benieuwd naar de ‘ins & outs’
  van Housing First? Meld je dan vandaag nog aan voor onze splinternieuwe
  Leergang Housing First, verzorgd door Housing First Nederland en de
  Hogeschool Utrecht.

  Download hier de brochure van de Leergang Housing First

   

   

  Partnerschap Kansfonds en Housing First Nederland

  Geen dakloosheid meer in Nederland. Het kán, als we kiezen voor Housing First: de aanpak waarbij dak- en thuisloze mensen zo snel mogelijk een eigen woning krijgen en begeleiding die is afgestemd op hun eigen keuzes en tempo. Om de beweging van Housing First verder op gang te brengen en in heel Nederland tot de nieuwe norm te maken, bundelen Kansfonds en Housing First Nederland nu hun krachten in een partnerschap.

   

   

   

  Nieuws en publicaties

  November 2022:: Op 5 december wordt de nieuwe Aanpak Dakloosheid gepresenteerd. 31 maatschappelijke organisaties maken een gezamenlijk statement voor een ambitieus en kansrijk plan. Ook Housing First Nederland sluit zich hierbij aan. Lees het gezamenlijk statement aanpak dakloosheid jongeren hier.

   

  Oktober 2022: Juni jl. heeft Staatssecretaris van Ooijen in zijn Kamerbrief aangekondigd de lange termijn aanpak dakloosheid te willen baseren op de uitgangspunten van Housing First, in Nederlandse beleidstermen ‘Wonen Eerst’ genoemd. We schreven er een mission statement over, deze lees je hier.

   

  September 2022: Op 6 oktober is er de mogelijkheid om tijdens je lunch laagdrempelig kennis te maken met #HousingFirst.

  We geven een eerste introductie op waarom Housing First is ontstaan, hoe het in een notendop werkt en welke lessen er zijn geleerd. En er is ruimte om jouw vragen te stellen aan experts met ervaringskennis en professionele kennis op het gebied van Housing First. Aanmelden kan via deze link.

   

  April 2022: Het verslag van de internationale Housing First conferentie ”An End to Homelessness: Unlocking System Change with Housing First” download je hier.

   

  Februari 2022: Het Raamwerk Housing First Jongeren is uit. Download het hier: RaamwerkHFJdef.
  “Al die jaren was ik niet meer dan mijn label. Dat was mijn enige referentiekader. Maar alles wat ik gewend was uit de hulpverlening heeft Housing First níet gedaan. Zij hebben mij míj laten zijn. Ze luisterden, stelden vragen en voor het eerst in mijn leven mocht ík de koers bepalen.”

   

  December 2021: Wil je kort en krachtig weten waar Housing First voor staat. Lees dit Pamflet Housing First Nederland

   

  Januari 2021: met een stimulans van het Kans fonds gaan we ook Housing First voor jongeren op de kaart zetten. Zie Aanvraag Kansfonds HFJ-platform jongerensamenvatting voor de publiekssamenvatting.

   

  November 2020: Housing First Nederland heeft een subsidie van ZonMw toegewezen gekregen. Met deze subsidie gaan we ervoor zorgen dat Housing First Nederland nog beter de huidige praktijken kan ondersteunen bij het delen van kennis en het inbedden van Housing First in het beleid, lokaal en regionaal. Daarbij gaan we flink investeren op het vergroten van draagvlak, bekendheid, kennis en kwaliteit van Housing First als het meest effectieve model dat dakloosheid kan beëindigen.
  De samenvatting van dit project en wat we daarin gaan doen vind je hier: Publiekssamenvatting project HF NL

   

  De Housing First Nederland Gids is uit! Download het hier: Housing First Gids Nederland

   

  Benieuwd naar de feiten en fabels omtrent Housing First? We hebben ze voor je op een rijtje gezet. HF in NL; Feiten en Fabels

   

  Housing First kan niet los worden gezien van Houding First. Lees hier een stuk over Houding First – Housing First Nederland

  Erkenning

  Nationaal en internationaal krijgen Housing First-resultaten meer en meer erkenning. Van de mensen die traditionele ondersteuning ontvingen bleek dat tussen de 40% en 60% geweigerd werd of uiteindelijk uitviel. Daarmee vergeleken zijn de resultaten van Housing First bijzonder bemoedigend.

   

  Voor ten minste acht van de tien mensen die ondersteund worden beëindigt Housing First wereldwijd effectief de situatie van dakloosheid. Deze cijfers bevestigen ons vertrouwen in Housing First.

   

  Onderzoek en ervaring leveren steeds meer zicht op de werkzame elementen en de mogelijkheden die het model biedt voor doorontwikkeling voor andere groepen dan de oorspronkelijke groep langdurig dak- en thuisloze mensen. Zo is Housing First ook ingezet voor jongeren en gezinnen, en voor het extramuraliseren van BW/MO en GGZ.

   

  Housing First

  Onderzoek wijst het uit: Housing First is het meest succesvolle model om dak- en thuisloosheid te bestrijden.

   

  In tegenstelling tot de traditionele aanpak beginnen we door iemand die dakloos is een zelfstandige woning aan te bieden. Een dak boven je hoofd. Daarmee geven we vorm aan het recht op huisvesting. Vanaf deze veilige basis komen mensen tot ontwikkeling.

   

  De begeleiding is gericht op het behoud van huisvesting en het verbeteren van gezondheid, welzijn en sociale integratie. In de begeleiding gaan we uit van keuzevrijheid en leveren we de benodigde (toegang tot) zorg. Dat kan woonbegeleiding zijn, maar ook toeleiding tot schuldhulp of behandeling. De enige afspraken voor deelname zijn dat je de afspraken van het huurcontract naleeft, denk aan het betalen van de huur en geen overlast veroorzaken. En dat je in contact blijft met je begeleider.

   

  Bij Housing First is sociale inclusie vanzelfsprekend. Mensen gaan verspreid over de stad wonen, in een normale wijk en worden daarmee automatisch burger, buurman of -vrouw en wijkgenoot. Ze doen mee en ze tellen mee. En precies dat is de basis waar vandaan je weer verder kunt, op jouw eigen manier.

   

  Met de ambitie dat Housing First de leidende aanpak wordt op het gebied van dak- en thuisloosheid willen we het recht op huisvesting verwezenlijken. We doen dat in samenwerking met alle partners die hierin een rol hebben. 

  Housing First Nederland

  Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van de krachten en kennis rond Housing First. Dat vormde de aanleiding voor het (her) oprichten in 2018 van het Housing First Platform Nederland.

   


  Met het platform stimuleren we onderzoek, innovatie en kennisoverdracht. Hiernaast behartigen we belangen en oefenen we invloed uit op de publieke sector om Housing First beter te positioneren in het publieke krachtenveld of om invoering of wijziging van beleid te bewerkstelligen. HFNL wil van waarde zijn voor beleid en politiek, maar ook voor de ontwikkeling van Housing First-praktijken- en professionals.

   


  Het platform bestaat uit afgevaardigden van ruim 32 organisaties die met dit model werken. Wat ons bindt is de gezamenlijke ambitie: we streven ernaar dat Housing First in Nederland dé aanpak wordt op het gebied van dak- en thuisloosheid.

  Leden van het platform inspireren elkaar en zijn onderdeel van de Housing First-beweging. We helpen elkaar vooruit! 

   

  Als netwerkorganisatie zijn we aangesloten bij de Housing First Europe Hub en bij Valente, het netwerk Maatschappelijke Opvang. 

   

  Namens het Housing First Platform Nederland

  Melanie Schmit, LIMOR – voorzitter, strategische vraagstukken en projectleider
  Irma Baars, HVO-Querido – algemeen en strategische vraagstukken
  Anke Jansen, Bureau Zin – strategische vraagstukken en projectleider

  Egbert Jan Stavast, Leger des Heils W&G Noordwest- kennisdeling en training
  Petra van Son, RIBW KAM – kennisdeling en training
  Tessa Hamers, HVO-Querido – kennisdeling en training

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via Housingfirstnederland@gmail.com