De Housing First Nederland Gids is uit! Download het hier: Housing First Gids Nederland

   

  Benieuwd naar de feiten en fabels omtrent Housing First? We hebben ze voor je op een rijtje gezet. Housing First in Nederland; feiten en fabels

   

  Housing First kan niet los worden gezien van Houding First. Lees hier een stuk over Houding First – Housing First Nederland

   

  Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van de krachten en kennis rond Housing First. Dat vormde de aanleiding voor het (her) oprichten in 2018 van het Housing First Platform Nederland. Dit samenwerkingsverband is al operationeel, en werkt hard aan verdere ontwikkeling.
  Het platform bestaat uit afgevaardigden van zo’n 20 organisaties die met dit model werken. Wat ons bindt is de gezamenlijke ambitie: we streven ernaar dat Housing First in Nederland dé aanpak wordt op het gebied van dak- en thuisloosheid.

  Onderzoek wijst het uit: Housing First is het meest succesvolle model om dak- en thuisloosheid te bestrijden. In tegenstelling tot de traditionele aanpak beginnen we door iemand die dakloos is een zelfstandige woning aan te bieden. Een dak boven je hoofd. Daarmee geven we vorm aan het recht op huisvesting. Vanaf deze veilige basis komen mensen tot ontwikkeling. De begeleiding is gericht op het behoud van huisvesting en het verbeteren van gezondheid, welzijn en sociale integratie. In de begeleiding gaan we uit van keuzevrijheid en leveren we de benodigde (toegang tot) zorg. Dat kan woonbegeleiding zijn, maar ook toeleiding tot schuldhulp of behandeling. De enige afspraken voor deelname zijn dat je de afspraken van het huurcontract naleeft, denk aan het betalen van de huur en geen overlast veroorzaken. En dat je in contact blijft met je begeleider.

  Housing First Nederland

  Erkenning
  Nationaal en internationaal krijgen Housing First-resultaten meer en meer erkenning. Van de mensen die traditionele ondersteuning ontvingen bleek dat tussen de 40 en 60% geweigerd werd of uiteindelijk uitviel. Daarmee vergeleken zijn de resultaten van Housing First bijzonder bemoedigend. Voor ten minste acht van de tien mensen die ondersteund worden beëindigt Housing First wereldwijd effectief de situatie van dakloosheid. Deze cijfers bevestigen ons vertrouwen in Housing First.Onderzoek en ervaring leveren steeds meer zicht op de werkzame elementen en de mogelijkheden die het model biedt voor doorontwikkeling voor andere groepen dan de oorspronkelijke groep langdurig dak- en thuisloze mensen. Zo is Housing First ook ingezet voor jongeren en gezinnen, en voor het extramuraliseren van BW/MO en GGZ.
  Bij Housing First is sociale inclusie vanzelfsprekend. Mensen gaan verspreid over de stad wonen, in een normale wijk en worden daarmee automatisch burger, buurman of -vrouw en wijkgenoot. Ze doen mee en ze tellen mee. En precies dat is de basis waar vandaan je weer verder kunt, op jouw eigen manier.

  Nog veel werk te verzetten

  Met de ambitie dat Housing First de leidende aanpak wordt op het gebied van dak- en thuisloosheid willen we het recht op huisvesting verwezenlijken. We doen dat in samenwerking met alle partners die hierin een rol hebben. En zoeken hierin actief de samenwerking op met relevante partners. Er is nog veel werk te verzetten. Met het platform stimuleren we onderzoek, innovatie en kennisoverdracht. Hiernaast behartigen we belangen en oefenen we invloed uit op de publieke sector om Housing First beter te positioneren in het publieke krachtenveld of om invoering of wijziging van beleid te bewerkstelligen. HFNL wil van waarde zijn voor beleid en politiek, maar ook voor de ontwikkeling van Housing First-praktijken- en professionals.

  Platform

  Als netwerkorganisatie zijn we aangesloten bij de Housing First Europe Hub en via de Federatie Opvang zijn we verbonden aan het Netwerk Sociale Inclusie en Participatie.

  Leden van het platform inspireren elkaar en zijn onderdeel van de Housing First-beweging. We helpen elkaar vooruit! Graag krijgen we reacties en adviezen over hoe wij onze doelen kunnen bereiken. Hoe zorgen we voor een passende financiële basis? Hoe vergroten we de invloed van HFNL? En: hoe bevorderen we het commitment van leden? Wij horen graag van u!

  Namens het Housing First Platform Nederland

  Melanie Schmitt, LIMOR – voorzitter, strategische vraagstukken en lobby

  Irma Baars, HVO-Querido – communicatie, kennisdeling en training
  Anke Jansen, Bureau Zin – financiële en juridische zaken & onderzoek en innovatie

  Gerben Koekkoek, RIBW Arnhem en Veluwevalei – communicatie, kennisdeling en training
  Egbert Jan Stavast, Leger des Heils – kennisdeling en training

  housingfirstnederland@gmail.com

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via
  Housingfirstnederland@gmail.com