Conferentie & Symposia

    In het kader van het stimuleringsprogramma worden verschillende werkconferenties en symposia georganiseerd.