Naar de content

Housing First voor gemeenten

Wij bieden kennis en ondersteuning aan bij de aanpak van dakloosheid voor gemeenten

In ruim 47 gemeenten is al een Housing First praktijk voor langdurig dakloze mensen met een complexe hulpvraag, maar wanneer Housing First de leidende aanpak binnen de gemeente is, kan dakloosheid in de volle breedte worden beëindigd.

Als gemeente aan de slag

Het oplossen van dakloosheid staat bij veel gemeenten op de agenda. Housing First Nederland biedt gemeenten ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid. De Housing First principes vormen het kompas van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Een thuis voor Iedereen en dienen als meetlat voor nationaal, regionaal en lokaal beleid.

Wij hebben jarenlange ervaring met het implementeren en ontwikkelen van Housing First en zijn gewend aan te sluiten bij vragen en behoefte van gemeenten. We weten om te gaan met ogenschijnlijk tegengestelde belangen en perspectieven. Housing First regelen we op grote beleidslijnen, op bestuurlijk niveau en ook de uitvoeringspraktijk kennen we tot in de haarvaten. Wij adviseren, bieden kennis en organiseren randvoorwaarden (bv. draagvlak, samenwerkings- of prestatieafspraken, financiering, woonzorgvisie, landen in de wijk, huurcontracten, begeleidingsteams en monitoring) om Housing First te realiseren.

Ook scholen wij professionals en coachen (of leveren) wij projectleiders om de implementatie van Housing First mogelijk te maken. We delen hiernaast kennis op landelijk niveau via ons Landelijk Platform en bieden een Leergang Housing First via onze Housing First Academie. Het samenbrengen van praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en ervaringskennis is hierbij altijd een belangrijk uitgangspunt.

Dakloosheid in jouw regio

Is er al zicht op de omvang van dit probleem en idee over de oplossingsrichting? Het ontwikkelen van zicht op dakloosheid en het aanpakken ervan vraagt toewijding. Dit kan en hoeft niet alleen. Een strategische aanpak met aandacht voor preventie en wonen, woonbegeleiding, maar ook toegang tot relevante voorzieningen is nodig. Het voorkomen en oplossen van dakloosheid vraagt om een geoliede machine in de samenwerking tussen wonen, overheid en zorg.

Die geoliede machine is niet vanzelfsprekend, vraagt onderhoud, kennis, vakmanschap, het juiste gereedschap en capaciteit. Housing First Nederland heeft veel ervaring en kennis beschikbaar, wij helpen je graag op weg, zowel bij de start als bij het maken van vervolgstappen.

Download de brochure voor gemeenten

Wie ondersteunen we?

Werk je bij een gemeente, woningbouwcorporatie of zorgaanbieder en houd je je bezig met visie, strategie, beleid, of heb je een ontwikkelvraag over het oplossen van dakloosheid met Housing First? Het Ministerie van VWS draagt – in het kader van het Nationaal Actieplan Dakloosheid – eraan bij dat bij je kunnen helpen.

Contact / kennismaking plannen gemeenten

Heb je vragen over Housing First of wil je verkennen wat de mogelijkheden zijn voor Housing First binnen jouw gemeente? Stuur een mail naar info@housingfirstnederland.nl. We bespreken je vragen en wensen, of en hoe we tot een passend aanbod voor je kunnen komen. Zo vervullen we intussen bij gemeenten door het hele land rollen als adviseur, verbinder, extern begeleider bij visie en beleid of hands-on als kwartiermaker, projectleider of trainer.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Housing First Nederland?

Volg ons op LinkedIn

Volg ons op Twitter

Volg ons

Volg ons op Instagram

Volg ons

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.