Handreiking woningcorporaties

  ‘We stonden aan de wieg van Housing First en zijn onder de indruk van de werkwijze: mensen bouwen zelf vanuit een woning een nieuw leven op. Niet de problematiek staat centraal maar de mens met mogelijkheden.’ (Sietske Bolt, de Alliantie)

   

  Woningcorporaties zijn onmisbaar bij het opzetten en succesvol uitvoeren van Housing First. Om Housing First tot een succes te maken is het belangrijk dat woningcorporaties weten waar Housing First om draait. Wat is de doelgroep, wat is de methodiek en wat zijn vooral ook de ideeën achter deze bijzondere manier van begeleiding. Het Stimuleringsprogramma Housing First, gefinancierd door het ministerie van VWS, bood de mogelijkheid om een praktische handreiking te ontwikkelen die woningcorporaties informatie en steun biedt bij de uitvoering van hun eigen rol en hen ook meer zicht geeft op wat Housing First vraagt en wat Housing First betekent voor de samenwerking met partners. Deze handreiking is door Impuls ontwikkeld in samenwerking met een referentiegroep van woningcorporaties die ervaring hebben met Housing First (HF).

   

  ‘Woningcorporaties dienen een groot sociaal doel, overlastpreventie en maatschappelijke veiligheid is daar een onderdeel van. Meewerken aan Housing First draagt bij om juist die mensen die tussen wal en schip zijn gevallen en op straat leven weer een start te bieden door een woning beschikbaar te stellen. Juist die woning vormt de basis en fundering voor verdere hulpverlening.’ (Nicole van Lierop, Heemwonen)

  De referentiegroep van woningcorporaties kwam keer bijeen. De taken waren: 

   

  1. Meewerken aan het opstellen van een handreiking voor deelname aan Housing First vanuit het perspectief van woningcorporaties (woco’s). Onderdelen zijn onder meer: beschikbaarheid van voldoende aantal woningen per gemeente, de spreiding van de woningen over het werkgebied van een HF-praktijk, voorwaarden die voor de deelname van woco’s aan HF relevant zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpak van overlast door klanten van Housing First), wat HF van woningcorporaties vraagt.

   

  2. Het vervullen van een voorbeeldfunctie naar de ‘achterban’ van woningcorporaties door actief via de eigen website en op bijeenkomsten met andere woningcorporaties kennis van en ervaringen met Housing First te delen.

  Housing First staat of valt met de beschikbaarheid van betaalbare woonruimten. De schaarste aan woningen voor bijzondere groepen maakt de beschikbaarheid van woningen voor klanten van Housing First niet eenvoudig. Draagvlak bij woningcorporaties voor Housing First is dan ook heel belangrijk. Dit draagvlak is er echter niet altijd. Housing First-praktijken hebben vaak veel moeite met het overtuigen van woningcorporaties van de werkzaamheid van Housing First en van het belang dat woningcorporaties en ook gemeenten hier zelf bij hebben. Deze praktische handreiking is bedoeld om dit draagvlak te versterken. 

  Aangesloten woningcorporaties referentiegroep

  WonenBreburg
  de Alliantie
  Staedion
  Heemwonen
  Wonen Limburg
  Trivire
  Wonen Centraal
  Woonpunt