De principes van Housing First

  Housing First werkt volgens acht belangrijke basisprincipes.

   

  1. Huisvesting als basisrecht

  Housing First ondersteunt het recht dat dakloze mensen hebben op huisvesting. Huisvesting wordt meteen verzorgd zonder de verwachting dat zij klaar zijn om zelfstandig te wonen, ook hoeven zij niet te stoppen met drugs en alcoholgebruik.

   

  2. Woonruimten verspreiden over werkgebied

  Housing First hanteert als vuistregel dat niet meer dan twintig procent van de appartementen in één complex door klanten van Housing First mogen worden bewoond en bovendien is de voorkeur van klanten leidend bij het kiezen van het appartement en de locatie van het appartement (Tsemberis, 2010).

   

  3. Wonen scheiden van zorg

  Zorg is bij Housing First nadrukkelijk gescheiden van zaken die te maken hebben met huisvesting.

   

  4. Hersteloriëntatie

  Housing First legt in de begeleiding van klanten de focus op herstel. De focus ligt op het algehele welbevinden van de klant. 

   

  5. Harm reduction

  Housing First gaat er van uit dat stoppen met middelengebruik niet voor al haar klanten een reële optie is en dat ook psychische problemen kunnen blijven bestaan. Begeleiders werken daarom volgens harm reduction principes en strategieën om zo klanten te ondersteunen bij het managen van hun middelengebruik en psychische problemen om daarmee de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs op te vangen en te helpen verminderen.

   

  6. Respect, warmte en compassie voor alle klanten

  De sleutel tot een succesvolle Housing First praktijk is een cultuur waarin de communicatie tussen klanten en begeleiders is gebaseerd op onderling respect, warmte en compassie.

   

  7. Keuzes van klant als vertrekpunt

  Bij Housing First wordt ervan uit gegaan dat mensen die dakloos zijn en psychische problemen hebben goed in staat zijn om hun eigen doelen te stellen voor hun herstel en zelf weten wat zij nodig hebben.

   

  8. Ondersteuning zo lang als nodig is

  Klanten krijgen bij Housing First zo lang als nodig is ondersteuning. Ook als een klant niet meer in zijn woning woont (door bijvoorbeeld detentie of opnieuw dakloos raken) dan blijven begeleiders de klant volgen en contact zoeken.