Samenwerking en vertrouwen

  1. Wat is er van belang in de samenwerking tussen de woningcorporatie en andere betrokken partijen?

   

  Voor een goede samenwerking is het van belang dat het helder is wat je van elkaar mag verwachten. Maak heldere afspraken en leg die vast in een samenwerkingsovereenkomst, beheerovereenkomst* en woonregels. Elkaar kennen maakt de samenwerking prettiger en hierop investeren is verstandig is de ervaring van de woningcorporaties. Het is prettiger praten als je samen enthousiast bent over het project dan dat je elkaar pas leert kennen als er overlast is.

   

  Het is belangrijk dat het vertrouwen in elkaar groeit. Als een traject met een klant echt niet loopt, dan is het voor een woningcorporatie fijn om te weten dat je hierin serieus wordt genomen en er actie wordt ondernomen indien nodig. Aan de andere kant is het belangrijk te vertrouwen op de deskundigheid van de begeleiders. Zoiets moet groeien. Evalueer regelmatig met elkaar en zeg elkaar de waarheid.

   

  * In een beheerovereenkomst leg je vast hoe je met elkaar omgaat bij de locatie/ woningen rond dagelijks beheer, leefbaarheid en overlast. In de overeenkomst of als onderdeel worden woonregels opgenomen. Voor veel cliënten met een instabiele achtergrond, kun je vragen om zich ‘als een goed huisvader’ te gedragen. Maar hoe ze dat moeten doen, daarover hebben ze vaak geen idee. Met deze woonregels bied je houvast. Bijvoorbeeld: geen muziek buiten de woning, balkon is om te zitten (geen afval), fietsen in de berging. Tegelijkertijd spreek met je zorgpartij af wat het proces is bij overlast: welke stappen binnen welke tijdspad.

   

  2. Sluit je een samenwerkingsovereenkomst/ convenant met elkaar af? 

   

  Ja, zodat je weet wat je van elkaar kan verwachten.

  Onderwerpen kunnen zijn:

  • Afspraken over rol van partijen.
  • Wat te doen bij overlast.
  • Wat als een woning / buurt niet geschikt is.
  • Wat te doen bij ontruiming.
  • Begeleiding van de klant.
  • Snel op- en afschalen van zorg.
  • Wie betaalt de eventuele huurachterstand?
  • Wie betaalt eventuele ontruimingskosten?
  • Spreek evaluatiemomenten af.

   

  3. Waarom is het zinvol om een beheerovereenkomst met elkaar te sluiten

  • Je spreekt af wat te doen bij overlast.
  • Duidelijke termijnen en terugkoppeling.
  • Voordat er problemen door overlast komen heb je het erover met elkaar.