Uitvoering van Housing First

  1. Waar moet je als woningcorporatie op letten bij het beschikbaar stellen van woningen voor Housing First?

  • Het allerbelangrijkste is om te kijken naar de behoefte van de kandidaat en wat wenselijk is om de kans van slagen van het traject zo groot mogelijk te maken.
  • De toewijzing is maatwerk en altijd in samenwerking met begeleider en klant.
  • Stel kleine woningen beschikbaar.
  • Kijk naar complexen/ trappenhuizen die ‘het aan kunnen’, waar niet teveel leefbaarheidsproblematiek speelt.
  • Zorg voor zoveel mogelijk spreiding over de stad.

   

  2. Hoe gaat het proces van huren via Housing First in zijn werk?

   

  Wonen Breburg: Wij krijgen de gegevens van de nieuwe kandidaat (dan is de indicatie voor begeleiding al rond) en wij zoeken een woning. Bij een mutatie kijken we of we de gemuteerde woning  kunnen gebruiken voor “bijzondere” verhuur en dit wordt voorgelegd aan de woonconsulent van de betreffende wijk of het wooncomplex. Vervolgens doen wij een aanbod. Sinds kort laten we dan SMO Breda kiezen voor welke kandidaat deze woning geschikt is en zij maken dan een keuze. Na aanleveren van gegevens en de bezichtiging van de woning vindt een kennismakingsgesprek plaatst met woonconsulent, kandidaat en begeleider. Vervolgens wordt de overeenkomst ondertekend. Soms is er nog contact met de gemeente en / of met een bewindvoerder in verband met het betalen van de eerste huur.

   

  Wonen Limburg: Samen met de kandidaat en het Leger des Heils bekijken wij welke woning geschikt is. Het Leger des Heils huurt deze woning dan van ons en geeft deze in gebruik aan de kandidaat. De kandidaat betaalt een vergoeding zo hoog als de huurprijs aan het Leger des Heils. Na 1 jaar wordt bekeken of de kandidaat de woning op eigen naam kan krijgen. Het wil overigens niet zeggen dat de begeleiding stopt om het moment dat de kandidaat de woning op eigen naam krijgt.

   

  Heemwonen: Hier in Limburg levert Housing First de kandidaat gegevens aan met daarin vermeld de “woonwens”. Wij gaan dan op zoek naar passende woonruimte. Indien deze voldoet aan de woonwens bieden we aan. Leger des Heils of Levantogroep (de maatschappelijke organisatie die Housing First doet hier) huren vervolgens de woning van ons ten behoeve van die kandidaat. Na een jaar volgt een mogelijkheid het contract om te klappen naar eigen naam eventueel met een gedragsaanwijzing of verlenging van traject.

   

  3. Hoe en door wie wordt de huur betaald van een bewoner die via Housing First een woning huurt?

   

  De Alliantie: Hangt af van het type contract

  1. Verhuur via zorginstelling met onderhuur aan klant
  2. Driehoekscontract (een driehoekscontract is een contract waarbij de klant huurt van de corporatie via een huurcontract en heeft een begeleidingscontract bij een zorginstelling. In beide contracten is opgenomen dat ze onlosmakelijk verbonden zijn. Zodat bij het wegvallen/ opzeggen van het ene contract ook het andere contract automatisch eindigt.)

  Wonen Breburg: WonenBreburg sluit een begeleid wonen contract af met de bewoner. Afhankelijk van de persoon wordt gekeken hoe financiën geregeld moeten worden. Soms  met ondersteuning vanuit SMO Breda of soms via een bewindvoerder.

   

  4. Hoe ziet de begeleiding eruit?

   

  Dit is maatwerk. Sowieso moet een kandidaat de begeleiders wekelijks voor een huisbezoek toelaten tot de woning. Van daaruit worden langzamerhand verdere afspraken gemaakt voor de toekomst. Uiteraard geldt voor iedere huurder dat hij zich aan de algemene huurvoorwaarden moet houden, dus ook de Housing First kandidaat

   

  5. Welke partijen zijn betrokken bij het Housing First proces?

   

  • Woningcorporatie
  • Zorginstelling(en)
  • Gemeente -> financiering van deze vorm van begeleiding.

  Ambulant kost vele malen minder dan intramuraal. Dus ze zullen snel om zijn. Commitment vanuit gemeente is belangrijk!