Waarom zou je?

  ‘WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden, dragen wij bij aan leefbare wijken.
  Ook het huisvesten van mensen met een zorg- en beleidsvraag is onze zorg. Zij hebben ons nodig om een nieuwe start te kunnen maken. Wel leggen we in het huurcontract bijzondere  voorwaarden vast en maken we extra afspraken, zodat we de ingang naar hulpverlening open houden. Doordat we vooraf weten wat er speelt en begeleiding gegarandeerd is, hebben we meer kans op een succesvol wonen.’ (Carin Turi, WonenBreburg)

   

  1. Waarom zou je?

   

  • Het is de taak van de woningcorporatie om mensen te huisvesten die dat niet goed zelf kunnen.
  • Het werkt!
  • Je biedt iemand weer perspectief -> dit is wat een klant echt wil: een eigen plek.
  • Iemand wordt benaderd en aangesproken op zijn kracht in plaats van eindeloze loopholes via reguliere opvang met onduidelijk eindplaatje of er ooit een eigen woning inzit.
  • De begeleiding is afgestemd op de behoefte van de klant.
  • De begeleiding pakt overlast snel op, zij gaan bij omwonenden langs en houden een vinger aan de pols.

   

  ‘Waarom zou je het niet willen?? Soms zou je willen dat al je huurders deze begeleiding konden krijgen om hun woongedrag op orde te krijgen…’ (Nicole van Lierop, Heemwonen)

   

  2. Wat levert werken met Housing First op voor een woningcorporatie?

   

  • Minder overlast in vergelijking met andere woonvormen voor dezelfde doelgroep.
  • Het is door de begeleiding zoals Housing First die biedt mogelijk om deze doelgroep regulier te huisvesten.
  • Zekerheid voor een corporatie door de constructie van het huren. Als de klant zich niet aan afspraken houdt is een beëindiging van de huurovereenkomst juridisch makkelijker.