Wat zijn de uitdagingen?

  1. Wat zijn mogelijke problemen waar je als woningcorporatie tegenaan loopt?

   

  • Te weinig aanbod van geschikte woningen en daardoor te lange wachttijden voor kandidaten.
  • Overlastklachten over klant.
  • Overlastklachten van klant zelf over medebewoners.
  • Niet nakomen van het betalen van de huur.
  • Klant werkt niet mee aan begeleiding.
  • Niet op een lijn zitten medewerker corporatie en begeleider.
  • Geen / te weinig financiële middelen voor begeleiding.
  • Ongewenste aanloop of lastig vallen van kandidaat door oude “vriendenkring”.
  • Ongewenste inwoning.

   

  Wonen Breburg: Deze situaties komen ook voor bij reguliere huurders en bij andere huurders met een begeleid wonen contract. We pakken dat op een vergelijkbare manier aan. Bij Housing First hebben we uiteraard veel afstemming met SMO Breda en er wordt door hen ook gekeken naar mogelijkheden voor de betreffende huurder. Uiteraard afhankelijk van wat er aan de hand is.

   

  2. Hoe los je als woningcorporatie deze problemen op als de kandidaat via Housing First een woning huurt?

   

  De Alliantie: De zorginstelling is eerste aanspreekpunt, binnen 24 uur gaan zij langs bij de  klant en de buren, binnen 3 dagen krijgen wij een terugkoppeling. Qua nazorg wordt er na XX weken nog een keer gecheckt bij de buren.

   

  WonenBreburg: Wij spreken (bij overlast) met zowel de klant als de begeleider. Dat is soms een kwestie van aanspreken door bijvoorbeeld de huismeester en soms is er een gesprek tussen klant, begeleider en woonconsulent.

   

  Wonen Limburg: Omdat het Leger des Heils feitelijk de huurder is van de woning, spreken wij hen aan. Samen met de begeleiding en eventuele andere partijen (veelal politie) bespreken we de klachten met de klant en de klagers.

   

  Heemwonen: Bij overlast binnen het eerste jaar wordt de huurder aangesproken. In ons geval de organisatie die huurt. Stopt het niet en hebben we alle mogelijkheden besproken en bekeken, dan houdt het op en zegt de verhuurder de huur op.

   

  3. Is het mogelijk om een klant die via Housing First een woning huurt uit zijn woning te zetten?

   

  De Alliantie:

  1. Ja, bij onderhuurcontract werkt dat in de praktijk makkelijker dan bij driehoekscontract.
  2. Zorg voor alternatief -> zet hierover afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

   

  Wonen Breburg: Ja, we hebben een tijdelijke overeenkomst met verplichte begeleiding. Als een klant niet meewerkt en / of er sprake is van overlast kan dat betekenen dat hij / zij uit de woning moet vertrekken. Hier hebben we al een aantal keer mee te maken gehad. Samen met de begeleider is in die gevallen een traject ingezet tot beëindiging van de huurovereenkomst. Meestal zonder dat we een procedure hebben hoeven starten.

   

  Wonen Limburg: Als het écht niet werkt, dan vragen we het Leger des Heils om de woning op te zeggen. Hieraan wordt altijd gehoor gegeven. Soms bekijken we de mogelijkheid om iemand dan nog op een andere plek een tweede kans te geven. Mocht dit geen optie zijn, dan bekijkt Housing First, het Leger des Heils, of zij zelf nog een andere woonplek kunnen regelen.