Naar de content

Introductiedag Housing First

Wat is de Introductiedag Housing First?

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis zet in op een paradigmashift, ofwel een andere manier van kijken naar- en omgaan met dakloosheid. Deze verandering in cultuur en mentaliteit staat centraal tijdens de introductiedag Housing First. We zoomen in op het Housing First model en de werkende principes.

We brengen wonen, zorg en overheid bij elkaar en creëren met de introductiedag nadrukkelijk ruimte voor dialoog, samen leren, kennisdelen en experimenteren. Professionals op uitvoerend-, management- en beleidsniveau die direct of indirect werken met dak- en thuisloze mensen worden toegerust op de Housing First werkwijze en de verandering in houding die dit vraagt.

Voor wie is de Introductiedag Housing First?

Deze introductiedag is voor professionals die zowel uitvoerend als tactisch-strategisch actief zijn binnen gemeenten, woningcorporaties of zorgaanbieders en die met Housing First werken of aan de slag gaan. 

Programma

Tijd
Je bent welkom om 9.00 uur. We starten om 9.30 en sluiten de dag af om 16.30 af. De lunch wordt door ons verzorgd.

Ochtend
In de ochtend geven we een introductie op de aanpak van Housing First. We vertellen je over de historie, de kernprincipes, de werkwijze en het onderscheid tussen de modelaanpak Housing First en de systeemaanpak Housing First (Wonen Eerst).

Middag
In de middag leer en ervaar je wat de meerwaarde van de Housing First aanpak is en welke houding en gedrag het werken volgens het Housing First gedachtegoed vraagt.

Praktisch

Investering
Deze introductiedag wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS en is daarmee kosteloos toegankelijk. Deelnemers vragen we de bereidheid om in kwetsbaarheid gezamenlijk te onderzoeken en te leren. De totale tijdsinvestering is 12 uur. Vooraf vragen we je een opdracht te maken en documenten door te lezen.

Groepsgrootte
Minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers.

Studiemateriaal
Studiemateriaal wordt minimaal 2 weken van tevoren per mail verstrekt.

Aanmelden
De eerstvolgende Introductiedagen Housing First staan gepland op:

De aanmelding is op basis van inschrijving. First come, first serve!

Wat levert de Introductiedag je op?

Kennis

over de basisprincipes van Housing First en wat werkt.

Inzicht

in de ambitieuze doelen van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis.

Inspiratie

en aanmoediging om de verandering verder vorm te (gaan) geven binnen de eigen organisatie.

Reflectie

op de persoonlijke en organisatorische rol rond dakloosheid

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.