Naar de content

Landelijke Basistraining Housing First

Wat is de Landelijke Basistraining Housing First?

De Housing First teams groeien op allerlei plekken in het land, dat is geweldig! Tegelijkertijd is het voor zorgorganisaties niet haalbaar om voor iedere nieuwe medewerker opnieuw een teamtraining in te kopen. Bovendien is er ook interesse vanuit de bredere groep hulpverleners die graag willen leren volgens de Housing First aanpak te werken. Deze landelijke tweedaagse basistraining biedt uitkomst! 

We organiseren een aantal keer per jaar een tweedaagse basistraining Housing First voor hulpverleners waar landelijk op kan worden ingeschreven. Zo kun je als zorgorganisatie faciliteren dat jouw medewerkers het hele jaar door goed toegerust aan de slag kunnen. Het mooie is dat je op deze manier in contact komt met Housing First professionals uit verschillende gemeenten en organisaties. In deze training krijg je dus niet alleen de basis van Housing First mee, maar bouw je ook direct een waardevol netwerk op.

De eerstvolgende basistraining staat gepland voor donderdag 20 en donderdag 27 juni en vindt plaats in Breda. Aanmelden kan hier

Voor wie is de Landelijke Basistraining Housing First?

Hulpverleners die de dagelijks Housing First deelnemers (gaan) begeleiden en die bereid zijn om de eigen rol en houding te onderzoeken om tot verdere professionele groei te komen. Voor deze training is geen voorkennis nodig over Housing First.

Programma

In deze training nemen we je mee in de basis van het Housing First model. We behandelen de historie, de kernprincipes en zoomen in op de werkzame elementen. Ook betrekken we de huidige ontwikkelingen, zoals de overgang naar Housing First als systeemaanpak, in Nederland bekend als ‘Wonen Eerst’. We zullen uitgebreid stilstaan bij het werken vanuit de relatie en gelijkwaardigheid en welke houding en gedrag het werken volgens Housing First vraagt.

Tijd
Je bent welkom om 09:00 uur. We starten om 09:30 en sluiten de dag om 16:30 af.

Dag 1
Deze dag behandelen we de historie van Housing First als model- en systeemaanpak en hoe dit heeft geleid tot waar we nu staan. Vervolgens gaan we in op verschillende Housing First kernprincipes op het gebied van wonen en zorg, waarbij wonen als mensenrecht en het hebben van eigen regie van de deelnemer belangrijke programmaonderdelen zijn.

Dag 2
Tijdens deze dag gaan we dieper in op de begeleiding die de Housing First aanpak van je vraagt. Hierbij spelen een herstelgerichte aanpak en de inzet van ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol. In de middag gaan we dieper in op wat deze aanpak vraagt van jouw praktijk en ketenpartners en hoe je hier verdere stappen in kunt zetten.

Praktisch

Investering
De kosten voor de Landelijke Basistraining Housing First bedragen €850,- per persoon. Alle trainingen van Housing First Nederland zijn vrijgesteld van BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en de locatie. De tijdsinvestering inclusief voorbereidingstijd bedraagt 18 uur. Als voorbereiding voor de eerste trainingsdag vragen we je een opdracht te maken. Verder vragen we je om voorafgaand aan elke dag het voorbereidingsmateriaal door te lezen. Dit kost ongeveer 2 uur voorbereiding per trainingsdag.

Groepsgrootte
Minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers.

Studiemateriaal
Studiemateriaal wordt minimaal 2 weken van tevoren per mail verstrekt.

Aanmelden
De eerstvolgende training staat gepland voor donderdag 20 juni en 27 juni 2024.

Wat levert de Landelijke Basistraining Housing First je op?

Kennis

over de historie en de basis van het Housing First model.

Inzicht

in de kernprincipes van Housing First en handvatten om hier in de dagelijkse praktijk mee te werken.

Inspiratie

en aanmoediging om vanuit de relatie en gelijkwaardigheid te werken.

Reflectie

op de eigen geschiedenis en de doorwerking daarvan in het zijn van professional.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.