Naar de content

Leergang Housing First – Wonen Eerst

Wat is de leergang Housing First – Wonen Eerst?

Startdatum: 17 september 2024

Housing First is in Nederland begonnen als modelaanpak voor langdurig dakloze mensen met complexe, meervoudige problematiek. Vanwege het succes van de aanpak hier en wereldwijd is de Housing First aanpak landelijk beleid geworden. Housing First is het leidende principe in het Nationaal Actieplan Dakloosheid 2023-2030. Daarbij is het uitgangspunt dat Housing First ook wordt ingezet voor dakloze mensen met minder complexe problemen. Housing First is daarmee ook een systeemaanpak geworden. De systeemaanpak Housing First noemen we in Nederland Wonen Eerst.

In deze leergang komen zowel de modelaanpak Housing First (specifiek voor de groep mensen met complexe, meervoudige problemen) als de systeemaanpak Wonen Eerst uitgebreid aan de orde. Wil je weten hoe deze aanpakken in elkaar zitten en hoe ze zich tot elkaar verhouden, of wil je met Housing First en/of Wonen Eerst aan de slag? Ben je benieuwd wat er bij de implementatie en doorontwikkeling van Housing First komt kijken? Wil jij met Housing First of jouw kennis van Housing First een effectieve bijdrage leveren aan het beëindigen van dakloosheid? Mis je nog kennis en vaardigheden, of ben je op zoek naar verdieping? Meld je dan vandaag nog aan voor de Leergang Housing First – Wonen Eerst van Housing First Nederland en Hogeschool Utrecht.

Voor wie is de leergang van Housing First?

De Leergang Housing First – Wonen Eerst is bedoeld voor een breed scala aan professionals die zich bezighouden met het beëindigen van dakloosheid. Zij zetten zich in voor deze gedeelde maatschappelijke opgave vanuit verschillende rollen en organisaties. Te denken valt daarbij aan gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders, maar ook aan belangenbehartigers en onderzoekers. De leergang is zowel geschikt voor professionals die werken op tactisch/strategisch als op uitvoerend niveau. 

Aanmelden voor de Leergang Housing First – Wonen Eerst

De derde editie van de Leergang Housing First – Wonen Eerst gaat in september 2024 van start. De lesdagen zijn:

  • Lesdag 1: Dinsdag 17 september 2024
  • Lesdag 2: Dinsdag 15 oktober 2024
  • Lesdag 3: Dinsdag 5 november 2024
  • Lesdag 4: Dinsdag 26 november 2024
  • Lesdag 5: Dinsdag 10 december 2024

Investering

De kosten voor de Leergang Housing First – Wonen Eerst bedragen €3.500,- per
persoon. De leergang is vrijgesteld van BTW. De kosten zijn inclusief koffie/thee, lunch en de locatie. De betaling moet voor de eerste lesdag zijn voldaan.

De tijdsinvestering inclusief voorbereidingstijd bedraagt 50 uur. Voor het succesvol afronden van de leergang dient er een beroepsproduct te worden ingeleverd voor de laatste lesdag, er is geen herkansingsmogelijkheid. Per lesdag ben je ongeveer twee uur kwijt aan de voorbereiding van de lesdag en het uitwerken van je beroepsproduct.

Vooropleiding en kwalificaties

Voor deze leergang is geen vooropleiding vereist maar wel HBO
werk- en denkniveau. De leergang is interessant voor zowel
professionals die gaan starten met Housing First of Wonen Eerst als professionals die al langere tijd met Housing First werken. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Studiemateriaal

Studiemateriaal wordt minimaal 2 weken voor iedere lesdag per mail verstrekt.

Groepsgrootte

Minimaal 16 en maximaal 18 deelnemers.

Locatie

De leergang vindt in Utrecht plaats. De locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer en de auto, hebben indien nodig een lift en een toegankelijk toilet.

Wat levert de Leergang Housing First – Wonen Eerst je op?

Werk- en zienswijzen

De werk- en zienswijzen van Housing First – Wonen Eerst hebben verdieping gekregen.

Netwerkopbouw

Je hebt een netwerk opgebouwd om relevante kennis en ervaring over Housing First en Wonen Eerst uit te (blijven) wisselen.

Samenwerkingen aangaan

Je hebt inzicht gekregen in de verschillende rollen van samenwerkingspartners en op welke manier je dit vorm kunt geven.

Op de hoogte

Je bent op de hoogte van de laatste inhoudelijke ontwikkelingen en inzichten rondom Housing First en Wonen Eerst.

Adviseren en begeleiden

Je kunt jouw organisatie adviseren en begeleiden bij de visievorming, implementatie en doorontwikkeling van Housing First en Wonen Eerst.

Rol als gesprekspartner

Je rol als gesprekspartner is versterkt, daarmee kun je je bestuurder of organisatie nog effectiever van dienst zijn.

Persoonlijke impact

Je kunt jouw persoonlijke impact vergroten, doordat je je – gedreven door kennis en commitment – in zult gaan zetten voor de veranderopgave en de daarvoor benodigde samenwerking, kwaliteit en meetbare resultaten.

Opstarten

Je kunt opstarten met Housing First en Wonen Eerst doordat je alle fases van voorbereiding, het opstarten, onderhouden en doorontwikkelen van Housing First en Wonen Eerst hebt leren kennen.

Onze docenten

Anke Jansen

Co-founder Housing First Nederland

”Housing First Nederland is hard nodig. We komen op voor de belangen van mensen die te maken hebben met dakloosheid en dragen bij aan een oplossing die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en praktijkervaring. We weten dat Housing First werkt en dat slechts 10% van de groep er nog maar gebruik van kan maken. Opschaling en doorontwikkeling van Housing First is in het belang van de individuele mens, diens naasten, het systeem en de samenleving als geheel.”

Dorieke Wewerinke

Onderzoeker en docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht

Sinds 2021 werkt Dorieke Wewerinke als onderzoeker en docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Daarvoor was zij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en als adviseur in het sociaal domein. Zij voerde diverse onderzoeken uit naar Housing First, zowel in Nederland als internationaal. Vanuit het Radboudumc was zij daarnaast betrokken bij de oprichting en uitvoering van het Landelijk Platform Housing First, de voorloper van Housing First Nederland.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.