Naar de content

Leergang Housing First – Wonen Eerst

 

De Leergang Housing First – Wonen Eerst is een intensief, zorgvuldig opgebouwd en praktijkgericht programma van vijf fysieke bijeenkomsten verdeeld over een periode van vier maanden. Het programma wordt verzorgd door ervaren docenten van Housing First Nederland en Hogeschool Utrecht en door diverse inspirerende nationale en internationale gastdocenten.

De Leergang biedt een unieke combinatie van ervaringskennis, professionele kennis, en wetenschappelijke kennis over Housing First – Wonen Eerst. Door het volgen van de Leergang ben je op de hoogte van actuele kennis en ontwikkelingen op het gebied van Housing First – Wonen Eerst en ben je direct in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de de implementatie en doorontwikkeling ervan in jouw stad of regio.

Programma

 

Lesdag 1 (dinsdag 17 september van 09.30 – 17.00) Introductie van Housing First – Wonen Eerst

Je maakt kennis met je docenten en mededeelnemers in de Leergang. Je leert de basisprincipes van Housing First – Wonen Eerst kennen, we bespreken wat de impact is van dakloosheid en waar jij staat met betrekking tot Housing First – Wonen Eerst. Welke doelen stel jij jezelf voor de toekomst? Welke bijdrage wil jij leveren en wat heb je daarvoor nodig?

Je leert wat de historie is van Housing First – Wonen Eerst, zodat je begrijpt wat het verschil is tussen de model- en systeemaanpak. Ervaringsdeskundig onderzoeker en spreker Ronja Bruijns deelt haar indrukwekkende verhaal hoe het is om als vrouw dakloos te zijn en wat het met een mens doet om weer gehuisvest te zijn na een periode van dakloosheid.

Je krijgt op deze dag inzicht in de sleutelfactoren tot succes, het belang van modelgetrouwheid en het meten daarvan. Ook maak je kennis met de ETHOS definitie van dakloosheid die sinds 2023 leidend is in Nederland. We nemen je mee in de meest belangrijke onderzoeken, voor een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van Housing First – Wonen Eerst.

Lesdag 2 (dinsdag 15 oktober van 09.30 – 17.00) Ontwikkeling van Housing First – Wonen Eerst

Tijdens deze lesdag leer je van gastdocent Jan de Vries (mensenrechtenjurist en expert op het gebied van het recht op passende huisvesting) meer over de mensenrechtenbenadering die aan de basis staat van Housing First – Wonen Eerst. Je krijgt nog beter begrip van wat Housing First – Wonen Eerst wel is en ook wat het niet is. We besteden aandacht aan zowel nationale als internationale ontwikkelingen en gaan in gesprek met gastdocent Juha Kahila van woningcorporatie Y-Säätiö, dé pionier van Housing First – Wonen Eerst in Finland.

Lesdag 3 (dinsdag 5 november van 09.30 – 17.00) Implementatie van Housing First – Wonen Eerst

Na in de eerste twee lesdagen een stevig begrip te hebben ontwikkeld van wat Housing First – Wonen Eerst is, zoomen we op de derde lesdag dieper in op wat er nodig is om implementatie te laten slagen. Want draagvlak creëren gaat over meer dan de onderzoeksresultaten kennen.

In deze lesdag neemt gastdocent Nienke Boesveldt (hoofdonderzoeker dakloosheid aan de Universiteit van Amsterdam) je in een interactieve presentatie mee waar je in de huidige systeemwereld tegenaan kunt lopen bij het implementeren en doorontwikkelen van Housing First – Wonen Eerst en hoe je hiermee om kunt gaan. We kijken naar welke factoren van invloed zijn op het slagen van Housing First – Wonen Eerst op lokaal niveau? Welke partijen zijn betrokken en wat is hun perspectief?

Tot slot kijken we op deze derde lesdag naar preventie, onder leiding van gastdocent Catelijne Akkermans (socioloog en praktijk- en actieonderzoeker bij Hogeschool Leiden en Stichting Eropaf!). Wat heeft preventie met Housing First – Wonen Eerst te maken, en hoe verhoudt zich dit tot het Nationaal Actieplan Dakloosheid?

Lesdag 4 (dinsdag 26 november van 09.30 – 17.00) De praktijk van Housing First – Wonen Eerst

Op deze dag staat de (dagelijkse) praktijk van Housing First – Wonen Eerst centraal. We kijken samen met gastdocenten Petra van der Horst (expert op het gebied van kwetsbaarheid in de wijk) en M’hammed Akrim (ervaringsdeskundige bij MO Den Bosch) naar de rol die bewoners zelf, buren en professionals hierin vervullen en gaan aan de slag met leefbaarheid in de wijk, omgaan met eventuele overlast, inclusie, (zelf)stigma en burencontacten.

Gastdocent Rokus Loopik (grondlegger van Housing First in Nederland en ambassadeur van Housing First Nederland) neemt je op deze dag mee in het belang van de inzet van ervaringskennis.

Deze dag gaat het ook over de ‘mindset’ die je nodig hebt bij de begeleiding van deelnemers, welke houding past bij een Housing First – Wonen Eerst professional? Wat betekent werken volgens de Housing First – Wonen Eerst principes in de praktijk?

Lesdag 5 (dinsdag 10 december van 09.30 – 16.00 met aansluitend een borrel) Best Practice en Beroepsproducten

Tijdens de laatste lesdag hoor je uit eerste hand hoe Housing First – Wonen Eerst op verschillende plekken in Nederland succesvol is geïmplementeerd. Gastdocenten Thijs Honig (directeur Maatschappelijke Opvang), Martin Kok (projectleider Wonen Eerst) en Milou Henkelman (verhuurconsulent Wonen en Zorg bij woningcorporatie Zayas) delen hoe zij er in Den Bosch in geslaagd zijn om Wonen Eerst de kern van de regionale aanpak dakloosheid te maken.

We delen ook de succesfactoren en verbeterpunten van de Utrechtse Wonen Eerst-aanpak, waarbij elf gemeenten, zes zorgorganisaties en acht woningcorporaties samen optrekken om dakloze mensen directe toegang tot permanente huisvesting te bieden.

In de middag presenteren alle deelnemers aan de Leergang hun beroepsproduct en krijg je je certificaat uitgereikt. We sluiten de middag af met een feestelijke borrel.

De Leergang heeft mij de ogen geopend hoe we de dingen anders kunnen doen. Corporaties wil ik oproepen om over hun belemmeringen heen te stappen. Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.
 

 Luuk van der Wal – Leefbaarheidsregisseur Woningstichting Dynhus

Wat levert de Leergang Housing First – Wonen Eerst je op?

Werk- en zienswijzen

De werk- en zienswijzen van Housing First – Wonen Eerst hebben verdieping gekregen.

Netwerkopbouw

Je hebt een netwerk opgebouwd om relevante kennis en ervaring over Housing First – Wonen Eerst uit te (blijven) wisselen.

Samenwerkingen aangaan

Je hebt inzicht gekregen in de verschillende rollen van samenwerkingspartners en op welke manier je dit vorm kunt geven.

Op de hoogte

Je bent op de hoogte van de laatste inhoudelijke ontwikkelingen en inzichten rondom Housing First – Wonen Eerst.

Adviseren en begeleiden

Je kunt jouw organisatie adviseren en begeleiden bij de visievorming, implementatie en doorontwikkeling van Housing First – Wonen Eerst.

Rol als gesprekspartner

Je rol als gesprekspartner is versterkt, daarmee kun je je bestuurder of organisatie nog effectiever van dienst zijn.

Persoonlijke impact

Je kunt jouw persoonlijke impact vergroten, doordat je je – gedreven door kennis en commitment – in zult gaan zetten voor de veranderopgave en de daarvoor benodigde samenwerking, kwaliteit en meetbare resultaten.

Opstarten

Je kunt opstarten met Housing First – Wonen Eerst doordat je een schat aan kennis hebt verzameld om op de juiste manier aan de slag te gaan.

Een heel leerzame en veelzijdige leergang, grote aanrader en aanvulling voor ieder die met dakloosheid of Housing First te maken heeft. Het geeft je tools voor het werk tegen dakloosheid. Fijne docenten met veel bevlogenheid en enthousiasme.
 

 Joanne Hofman – Ambulant Begeleider Leger des Heils

Voor wie is de leergang van Housing First?

De Leergang Housing First – Wonen Eerst is bedoeld voor een breed scala aan professionals die zich bezighouden met het beëindigen van dakloosheid.

De Leergang is interessant voor zowel professionals die gaan starten met Housing First – Wonen Eerst als professionals die al langere tijd met Housing First  – Wonen Eerst werken. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Zij zetten zich in voor deze gedeelde maatschappelijke opgave vanuit verschillende rollen en organisaties. Te denken valt daarbij aan:

Gemeenten

voor o.a. beleidsadviseurs, wethouders, procesregisseurs, kwartiermakers, aanjagers, ketenregisseurs en trajectregisseurs.

Aan eerdere edities van deze Leergang namen medewerkers uit de volgende gemeenten deel: Rotterdam, Den Bosch, Oss, Haarlem

Woningcorporaties

voor o.a. woonconsulenten, woonadviseurs, verhuurmakelaars, bestuurders, wijkbeheerders en projectmanagers.

Aan eerdere edities van deze Leergang namen medewerkers uit de volgende woningcorporaties deel: Dynhus, De Alliantie, Cazas Wonen

Zorgaanbieders

voor o.a. (ambulant) begeleiders, casemanagers, teamleiders, bemoeizorgers, projectleiders en trajectregisseurs.

Aan eerdere edities van deze Leergang namen medewerkers uit de volgende zorgorganisaties deel: Kwintes, Leger des Heils, DnoDoen, BijBram, Pameijer

Belangenbehartigers

Aan eerdere edities van deze Leergang namen medewerkers uit de volgende belangenorganisaties deel: Stichting Goud

Onderzoekers

Aan eerdere edities van deze Leergang namen onderzoekers uit de volgende organisaties deel: Hogeschool Utrecht

Investering

De kosten voor de Leergang Housing First – Wonen Eerst bedragen €3.500,- per persoon. De Leergang is vrijgesteld van BTW. Inbegrepen in deze prijs is:

  • Vijf volledig verzorgde trainingsdagen
  • Studiemateriaal tijdens de trainingsdagen
  • Een jaar lang toegang tot de digitale leeromgeving met alle presentaties en aanvullend studiemateriaal
  • Toegang tot de alumni LinkedIn groep, om verder te blijven sparren met deelnemers uit alle edities van de Leergang
  • Toegang tot alumni-activiteiten
  • Deelname aan een community of practice van 1 uur na afloop (met de groep in te plannen)
  • Een certificaat van deelname
  • Onbeperkt koffie, thee en water tijdens de trainingsdagen
  • Vijf keer een lunch op locatie
  • Een afsluitende borrel

De tijdsinvestering inclusief voorbereidingstijd bedraagt 50 uur. Voor het succesvol afronden van de leergang dient er een beroepsproduct te worden ingeleverd voor de laatste lesdag, er is geen herkansingsmogelijkheid. Per lesdag ben je ongeveer twee uur kwijt aan de voorbereiding van de lesdag en het uitwerken van je beroepsproduct.

Vooropleiding en kwalificaties

Voor deze Leergang is geen vooropleiding vereist maar wel HBO-werk- en denkniveau. De Leergang is interessant voor zowel professionals die gaan starten met Housing First – Wonen Eerst als professionals die al langere tijd met Housing First  – Wonen Eerst werken. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Studiemateriaal

Studiemateriaal wordt minimaal 2 weken voor iedere lesdag verstrekt via de digitale leeromgeving.

Groepsgrootte

Minimaal 14 en maximaal 18 deelnemers.

Locatie

De Leergang vindt in Utrecht plaats. De locaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer en de auto, hebben indien nodig een lift en een toegankelijk toilet.

Hoofddocenten

De hoofddocenten zijn bij alle lesdagen aanwezig om hun kennis te delen, je te begeleiden en vragen te beantwoorden. Zij zijn tevens degenen die jouw beroepsproduct zullen beoordelen en de certificaten ondertekenen.

Anke Jansen

Co-founder Housing First Nederland

”Housing First Nederland is hard nodig. We komen op voor de belangen van mensen die te maken hebben met dakloosheid en dragen bij aan een oplossing die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en praktijkervaring. We weten dat Housing First werkt en dat slechts 10% van de groep er nog maar gebruik van kan maken. Opschaling en doorontwikkeling van Housing First is in het belang van de individuele mens, diens naasten, het systeem en de samenleving als geheel.”

Melanie Schmit

Co-founder Housing First Nederland

”Er is een radicale verandering nodig in hoe wij omgaan met dakloosheid in ons land. Van bestuur tot burger. In dit nieuwe denken en doen loopt Housing First Nederland voorop. En dat doen we gelukkig niet alleen, we zijn onderdeel van een grote community van vernieuwers in binnen- en buitenland die zich hiervoor inzetten. Want er zijn al veel te lang, veel te veel mensen dak- en thuisloos. Housing First is de eerste en belangrijkste oplossing, want ieder mens heeft recht op een waardig leven. De wens om dit maatschappelijk probleem op te lossen mag geen holle politieke of bestuurlijke frase blijven.”

Dorieke Wewerinke

Onderzoeker en docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht

Sinds 2021 werkt Dorieke Wewerinke als onderzoeker en docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Daarvoor was zij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en als adviseur in het sociaal domein. Zij voerde diverse onderzoeken uit naar Housing First, zowel in Nederland als internationaal. Vanuit het Radboudumc was zij daarnaast betrokken bij de oprichting en uitvoering van het Landelijk Platform Housing First, de voorloper van Housing First Nederland.

Gastdocenten

Ronja Bruijns

Ervaringsdeskundige en onderzoeker
Meer over Ronja Bruijns

Jan de Vries

Mensenrechtenjurist en expert op het gebied van recht op passende huisvesting
Meer over Jan de Vries

Juha Kahila

Hoofd International Affairs bij Y-Säätiö
Meer over Juha Kahila

Nienke Boesveldt

Hoofdonderzoeker Dakloosheid bij de Universiteit van Amsterdam
Meer over Nienke Boesveldt

Catelijne Akkermans

Socioloog en praktijk- en actieonderzoeker
Meer over Catelijne Akkermans

Rokus Loopik

Grondlegger Housing First in Nederland en ambassadeur Housing First Nederland
Meer over Rokus Loopik

Petra van der Horst

Expert kwetsbaarheid in de wijk
Meer over Petra van der Horst

M’hammed Akrim

Ervaringsdeskundige bij MO Den Bosch
Meer over M'hammed Akrim

Thijs Honig

Directeur MO Den Bosch
Meer over Thijs Honig

Martin Kok

Projectleider Wonen Eerst bij MO Den Bosch
Meer over Martin Kok

Milou Henkelman

Verhuurconsulent wonen en zorg bij woningcorporatie Zayas
Meer over Milou Henkelman

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.