Naar de content

Teamtraining Housing First Jongeren

Wat is de Teamtraining Housing First Jongeren?

In deze training nemen we het team mee in alle aspecten en elementen van Housing First. We starten met een kampvuuravond waarin we kennismaken met elkaar als teamleden en starten vanuit de verbinding. In de daarop volgende trainingsdagen staan we stil bij de modelaanpak van Housing First, hoe dit toe te passen in de eigen praktijk en op welke wijze Housing First bijdraagt als systeemaanpak voor het oplossen van dakloosheid.

Onder andere de kernprincipes, de filosofie en werkende interventies van Housing First voor de beroepspraktijk komen aan bod. Ook onderwerpen als ervaringsdeskundigheid, ambassadeurschap richting stakeholders en het oefenen met eigen houding en gedrag komen aan de orde in de training.

Voor wie is de Teamtraining Housing First Jongeren?

Startende en ervaren teams die jongeren begeleiden in een Housing First praktijk, die meer willen leren over Housing First Jongeren of hun kennis op willen frissen. In een voorbereidend gesprek bespreken we de leervragen die er zijn voor het team. Hier stemmen we de nuances in de inhoud van het programma op af.

Programma

Het doel van deze avond is (hernieuwd) kennismaken. De basis leggen voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking die een Housing First team nodig heeft. We zullen elkaar rond het vuur ontmoeten, luisteren naar elkaars verhalen en het gesprek met elkaar aangaan. Rond 21:45 uur ronden we met elkaar af. 

Trainingsdagen (inloop 09:00, start 09:30 tot 16:30 uur) 

Dag 1
Deze dag behandelen we de historie van Housing First Jongeren als model- en systeemaanpak en hoe dit geleid heeft tot waar we nu staan. Vervolgens gaan we in op verschillende Housing First kernprincipes op het gebied van wonen en zorg, waarbij wonen als mensenrecht en het hebben van eigen regie van de deelnemer belangrijke programmaonderdelen zijn. Hierbij kijken we naar hoe de ontwikkeling van jongeren van invloed kunnen zijn op hun woonwensen en begeleidingsbehoefte.

Dag 2
Tijdens deze dag gaan we dieper in op de begeleiding die de Housing First aanpak van je vraagt. Hierbij spelen een herstelgerichte aanpak en de inzet van jongerenervaringsdeskundigheid een belangrijke rol. In de middag gaan we dieper in op wat deze aanpak vraagt van jouw praktijk en ketenpartners en hoe je hier verdere stappen in kunt zetten. 

Learning experience (09:30 tot 12:30 uur)
Als afsluiting van de training komen we nog een dagdeel samen voor een ‘learning experience’ in het kader van oefenen met het geleerde rondom ‘Houding First’. De learning experience sluit aan bij de leerbehoefte van het team, hier kunnen verschillende keuzes in gemaakt worden, zoals werken met een trainingsacteur of activiteit buiten de deur. De insteek is altijd om door middel van ervaringsleren te oefenen met houding en gedrag.

Praktisch

Investering
De kosten voor de Teamtraining Housing First bedragen €5000,-. Dit is exclusief koffie/thee, maaltijden en de locatie, dat organiseert de afnemer van de training zelf. Eventueel kan Housing First Nederland dit organiseren, daar geldt een meerprijs voor. De tijdsinvestering inclusief voorbereidingstijd is 35 uur. Per lesdag(deel) vragen we je om een opdracht te maken of lesmateriaal door te nemen, dit kost ongeveer een uur per keer. 

Groepsgrootte
Maximaal 14 deelnemers.

Studiemateriaal
Studiemateriaal wordt minimaal 2 weken van tevoren per mail verstrekt.

Aanvragen
De Teamtraining Housing First Jongeren is beschikbaar op aanvraag. Vraag de training aan via info@housingfirstnederland.nl.

Wat levert de Teamtraining Housing First je op?

Kennis

over Housing First Jongeren en hoe dit in de dagelijkse praktijk gaat. Je leert over de historie van Housing First, de kernelementen, en hoe deze toe te passen. Je leert hoe het werken vanuit de relatie en verbinding het verschil kan maken en hoe je, bij voorkeur preventief, met overlastsituaties om kan gaan. Ook leer je het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid en hoe dit vorm te geven in jouw team. Afsluitend leer je over ambassadeurschap voor Housing First in contact met stakeholders.

Inzicht

in de werkzame elementen van Housing First en hoe dit als systeemaanpak bijdraagt aan het oplossen van dakloosheid. Ook de belangrijke rol van eigen houding en gedrag onderzoeken we in deze training, waarbij ervaringskennis belangrijke informatie oplevert.

Inspiratie

Inspiratie en aanmoediging om te doen wat werkt, samen op te trekken met mensen met verschillende rollen en perspectieven (professioneel of als deelnemer) en vanuit deze verbinding verder te bouwen aan de Housing First praktijk.

Reflectie

op de eigen Housing First Jongeren praktijk, zowel individueel als in teamverband, om van daaruit verdere stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van de eigen praktijk.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.