Evaluatieonderzoek

  Uit internationaal onderzoek blijkt dat Housing First effectief is: 80% of meer van de dakloze mensen blijft, ook na langere tijd, stabiel gehuisvest. In Nederland is de effectiviteit van Housing First nog niet met krachtig onderzoek vastgesteld. Ook is nog niet goed bekend wat de werkzame elementen van Housing First zijn. Er is ook nog weinig inzicht in de kosten van Housing First. Met het evaluatieonderzoek Housing First in Nederland willen we het gebruik, de werkzaamheid en de kosten van Housing First in Nederland vaststellen, vooral ook door raadpleging van cliënten van Housing First. Dit onderzoek is onderdeel van het Stimuleringsprogramma Housing First Nederland dat door het ministerie van VWS wordt gefinancierd.

  Het doel van dit evaluatieonderzoek is het krijgen van inzicht in:

   

  1. De instroom, doorstroom en uitstroom bij Housing First praktijken;

  2. Het functioneren van Housing First klanten en de veranderingen die zich hierin over tijd voordoen;

  3. Het methodisch werken van begeleiders in Housing First praktijken en in de samenwerkingspartners van Housing First.

   

  Daarnaast bepaalt dit onderzoek:

   

  4. De werkzame elementen van Housing First volgens de klanten.

   

  Het doel wordt bereikt via de volgende activiteiten:

   

  1. Beschikbaar maken van een webapplicatie waarmee HF-praktijken de instroom, doorstroom en uitstroom van hun klanten kunnen bijhouden;

  2. Vragenlijsten invullen om inzicht krijgen in het functioneren van HF-klanten en eventuele veranderingen in hun functioneren;

  3. Interviews afnemen bij projectleiders van HF-prakijken om zicht te krijgen op het methodisch werken en op de samenwerkingspartners van HF praktijken.

  4. Interviews waarin 54 HF-klanten gevraagd wordt hun mening te geven over wat volgens hen de werkzame elementen zijn van HF en het verschil met de opvang en begeleiding die ze voor HF ontvingen.

  Om in aanmerking te komen voor deelname aan het onderzoek moeten praktijken aan de volgende criteria voldoen:

  1. a. zij richten zich op de doelgroep van feitelijk dakloze mensen met meervoudige problemen,
  2. b. begeleidden minstens 20 klanten op 1 maart 2016,
  3. c. werken volgens de Housing First principes en d zijn twee jaar of langer operationeel.

   

  Voor de uitvoering van de evaluatie zijn de volgende praktijken geselecteerd die zijn aangesloten bij het Landelijk Platform Housing First en die voldoen aan de bovenstaande criteria:

   

  Leger des Heils: HF-Dordrecht
  HVO Querido: Discus Amsterdam
  Leger des Heils: HF Noord-Limburg
  RIWB AVV: HF-Arnhem
  De Tussenvoorziening: HF-Utrecht
  SMO Breda – HF-Breda
  Leger des Heils: HF-DenHaag
  Limor: HF-DenHaag
  Leger des Heils: HF-Eindhoven