Landelijk Platform

  Housing First Nederland

  Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van de krachten en kennis rond Housing First. Dat vormde de aanleiding voor het (her) oprichten in 2018 van het Housing First Platform Nederland. Het startpunt lag al in 2013, vanuit Impuls, de Academische werkplaats Opvang & herstel. Op dit moment bestaat het  platform uit afgevaardigden van zo’n 23 organisaties die met dit model werken. Wat ons bindt is de gezamenlijke ambitie: we streven ernaar dat Housing First in Nederland dé aanpak wordt op het gebied van dak- en thuisloosheid.  We werken vanuit drie pijlers: kennisdeling, belangenbehartiging en onderzoek en innovatie.

  Het platform is bedoeld voor projectleiders/ managers of andere Housing First professionals die de praktijk kunnen vertegenwoordigen. Soms worden ook andere deskundigen aangehaakt om kennis te delen. Denk hierbij aan ervaringsdeskundigen, onderzoekers of inhoudelijke experts. Het platform komt elk kwartaal bij elkaar, het bestuur maandelijks. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen die werken aan een concrete opgave gelinkt aan één van de drie pijlers. HFNL wil van waarde zijn voor beleid en politiek en voor de ontwikkeling van Housing First-praktijken- en professionals.

   

  Kerngroep
  LIMOR (Melanie Schmit, voorzitter)
  HVO-Querido (Irma Baars & Tessa Hamers)
  Bureau Zin (Anke Jansen)
  Leger des Heils Den Haag (Egbert Jan Stavast)
  RIBW KAM (Petra van Son)