Modelgetrouwheid

  Om iets te kunnen zeggen over de werkzaamheid van HF is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin HF modelgetrouw wordt uitgevoerd. Met andere woorden, in hoeverre wordt HF uitgevoerd zoals het uitgevoerd zou moeten worden? Hoe modelgetrouwer HF wordt uitgevoerd, hoe groter de kans op positieve antwoorden bij klanten.

  Om na te gaan in welke mate de Housing First praktijken afstaan van het Pathways to Housing model voor Housing First, heeft de Canadese onderzoeker Tim Aubry een enquête ontwikkeld. Deze enquête voor het meten van de modelgetrouwheid van Housing First is afgenomen in Spanje, Portugal, Italië, België, Frankrijk en Nederland. In Nederland hebben vijftien van de zeventien benaderde praktijken de enquête ingevuld (per praktijk één). De resultaten worden in september 2016 gepresenteerd tijdens een conferentie in Denemarken.

  HF praktijken werken over het algemeen al behoorlijk modelgetrouw. Vooral als het gaat om de structuur vd HF praktijk (alle praktijken scoren op dit punt hoog).

   

  In onderstaande figuur is per domein de gemiddelde score weergegeven voor de vijftien deelnemende praktijken in Nederland (rood). Deze score is afgezet tegen de maximale score (blauw).

  resultaten-modelgetrouwheid