Naar de content
Terug naar het overzicht

De principes van Housing First

Onze 8 basisprincipes - 16 december 2022

Housing First werkt volgens acht belangrijke basisprincipes:

1. Huisvesting is een mensenrecht
Housing First benadrukt het recht op huisvesting. Dakloze mensen hoeven volgens Housing
First niet te bewijzen dat ze klaar zijn voor een zelfstandige woning of deze te ‘verdienen’ door stappen te doorlopen. Ieder krijgt direct toegang tot een vaste woonplek, met een eigen huurcontract, in een gewone straat. Een echt thuis, waar je veilig bent en woonzekerheid hebt. Het betekent evengoed voorkomen dat mensen hun woning verliezen. Huisuitzetting zou nooit tot dakloosheid mogen leiden, maar zou gaan om passende herhuisvesting elders.

2. Keuze en regie voor deelnemers
Mensen die dakloos zijn of riskeren dakloos te worden, zijn volwaardige burgers met rechten en plichten. Zij dienen in staat te worden gesteld autonoom te kunnen meepraten en meebeslissen over besluiten die hen raken. Housing First erkent en respecteert dat mensen zelf bepalen hoe zij willen leven, wonen, en welke ondersteuning zij wensen.

3. Scheiden van wonen en zorg
De (toegang tot) huisvesting is onvoorwaardelijk en gescheiden van zorg en behandeling. Er worden geen vereisten gesteld, die ook niet voor andere burgers gelden zoals stoppen met middelengebruik, behandeling volgen of bewindvoering. De enige vereiste is dat de huurovereenkomst nageleefd dient te worden.

4. Herstelondersteuning
Housing First ziet herstel als het proces van mensen om (weer) op eigen wijze te kunnen leven, werken, leren en participeren in de samenleving. Het herstelproces is uniek en persoonlijk. Dat vraagt om ondersteuning die niet probeert te beheersen, maar die helpt het leven te verbeteren. Ervaringsdeskundigen spelen een cruciale rol om ondersteuning vorm te geven op een manier die gebaseerd is op principes van herstel, gelijkwaardigheid en emancipatie en zijn van grote waarde bij het herstelproces omdat zij als levend bewijs fungeren dat ontwikkeling en herstel mogelijk is.

5. Harm reduction
Bij harm reduction ligt de nadruk op het beperken van negatieve gezondheids-, sociale en economische effecten van het gebruik van middelen, zonder per definitie het gebruik zelf terug te dringen. Stap voor stap, op iemands eigen tempo – werken aan zelf gestelde doelen. Zodat de negatieve effecten van het gebruik van middelen, maar ook van onbehandelde psychiatrische symptomen verminderd worden.

6. Actieve betrokkenheid zonder dwang
Housing First is een relationele aanpak die de focus verlegt naar hoop en vertrouwen. Er wordt gericht op wat er mogelijk is, waar heen te gaan en hoe samen tot iets nieuws te komen. Risico’s nemen horen hierbij, die geven juist kans op groei. Er is een warme,
positieve benadering met helderheid over afspraken en verantwoordelijkheden, zodat
mensen gestimuleerd worden om hulp te accepteren die hen ten goede zou komen.

7. Persoonsgerichte begeleiding
Persoonsgerichte begeleiding gaat om het organiseren van ondersteuning rondom een
individu, aangepast aan zijn of haar behoeften en biedt dat wat nodig is om succesvol
zelfstandig te wonen. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zich constant aanpast aan de persoon en niet verwacht dat de persoon zich aanpast aan het aanbod. En de persoon zelf staat centraal bij elke beslissing die zijn of haar leven raakt. Mensen beslissen zelf welke ondersteuning ze willen ontvangen; van wie en wanneer. In de ondersteuning is er aandacht voor je thuis voelen in de buurt, je van betekenis voelen en ergens deel van uit kunnen maken.

8. Flexibele ondersteuning zo lang als nodig
Met een woning begint het pas. Housing First gaat uit van ondersteuning zo lang en zo veel dat nodig is. Het is belangrijk om op dagelijkse basis adequaat te kunnen reageren als er meer of minder hulp nodig is. En daarvoor 24/7 bereikbaar en laagdrempelig te zijn. Om succesvol zelfstandig te kunnen wonen kan gedurende langere tijd ondersteuning gewenst zijn. Dat betekent niet dat er constant behoefte is aan intensieve ondersteuning. Het vertrouwen bieden, altijd ergens terecht te kunnen, wanneer nodig, helpt te zorgen voor herstel, sociale inclusie en stabiel wonen en daarmee een duurzaam effect van de interventie.

In het kort

Categorie

Marketingmateriaal Marketingmateriaal

Lees / luisterijd

8 min
Deel dit bericht

Gerelateerd

Publicaties
15 april 2024

Achieving a New Systems Perspective to Ending Homelessness Through Housing First

Publicaties
Publicaties
14 april 2024

Unlocking Housing for Housing First

Publicaties
Publicaties
2 april 2024

An Introduction to Housing First: Landlords & Housing Providers

Publicaties
Onderzoek
17 maart 2024

Onderzoeksrapport Portaal: welke huurders veroorzaken overlast?

Onderzoek
Publicaties
29 februari 2024

HF4Y Training Guide (Housing First Europe Hub)

Publicaties
Onderzoek
28 februari 2024

Wonen met begeleiding

Onderzoek
Publicaties
1 februari 2024

Maatschappelijke Business Case Project 010

Publicaties
Publicaties
30 september 2023

European Journal of Homelessness: Systems Change and Ending Homelessness

Publicaties

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.