Naar de content

Organisatie

Organisatiestructuur

Housing First Nederland is een stichting met een raad van toezicht en twee directeur-bestuurders, te weten Melanie Schmit en Anke Jansen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van het beleid, hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken en zijn de formele vertegenwoordiging van de stichting.

Onze historie

De eerste Nederlandse Housing First praktijk werd in 2006 opgericht in Amsterdam. Zes jaar later, in 2012 werd er gewerkt aan een wetenschappelijke fundering om Housing First in heel Nederland te rechtvaardigen door Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Radboudumc in Nijmegen. De werkgroep hiervoor werd het ‘Landelijk Platform Housing First’ genoemd.

Toen de subsidies voor de onderzoeksactiviteiten en het stimuleringsprogramma van Impuls erop zaten, zou het landelijk platform per december 2017 komen te vervallen. Wij hebben – met steun door meerdere mensen en organisaties – een doorstart gemaakt en bleven een aantal activiteiten organiseren. Vanaf dat moment gingen wij door als ‘Housing First Nederland’. We gingen een samenwerking aan met branchevereniging Valente.

Housing First groeide vooral tussen 2012 en 2014 met maar liefst 20 praktijken in verschillende gemeenten. Vervolgens nam het weer een vlucht in 2019, toen Housing First Nederland een herstart had gemaakt. Inmiddels staat de teller op 47 praktijken.

Om een systeemverandering te realiseren, is het van groot belang dat Housing First Nederland onafhankelijk kan werken. Daarom hebben we in februari 2022 de stichting Housing First Nederland opgericht. Zo kunnen in volle vaart werken aan onze missie en doelen.

Organisatiecultuur

Housing First Nederland bestaat momenteel uit de twee directeur-bestuurders. Daarnaast werken we met een vaste schil van zzp’ers, waaronder een administratief ondersteuner, communicatieprofessional, projectleoders en trainers. De gezamenlijke opgave waar we voor staan is wat ons bindt. We werken vanuit vertrouwen, autonomie, positiviteit. We denken in mogelijkheden en staan voor warme en eerlijke communicatie. Dat is wat ons verbindt als mensen en ondernemers.

Vertrouwen

Vertrouwen is onze kern. Alles wat wij doen, gaat uit van vertrouwen. Wij handelen vanuit liefde en lef. We communiceren warm en eerlijk. Wij bieden hoop en positiviteit aan iedereen die het nodig heeft.

Rechtvaardigheid

Ieder mens heeft recht op een waardig leven en gelijke kansen, ongeacht wie je bent of wat je hebt meegemaakt. Het creëren van een veilig thuis en sociale acceptatie biedt mensen de ruimte om zelf keuzes te maken over hun eigen leven.

Nieuw leiderschap

Ons leiderschap komt voort uit vertrouwen en rechtvaardigheid. Wij voelen een diepe verantwoordelijkheid om koploper te zijn in het vestigen van nieuw denken en doen. Met onze schat aan kennisbronnen gaan we tegen de gevestigde orde in en creëren we de nieuwe norm.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Housing First Nederland hecht veel waarde aan betrouwbaarheid, integriteit en transparantie. Daarom is er een scheiding aangebracht tussen uitvoering en controle. De raad van toezicht keurt beleidsplannen, beloningsbeleid, jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen goed en treed op als werkgevers van de directeur-bestuurders. Bovendien zien zij toe op het beheersen van risico’s en de relaties met belanghebbenden. Zij geven gevraagd- en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurders. En fungeren als klankbord, sparringpartner en steun voor hen.

Onze toezichthouders hebben affiniteit met het werkgebied, de doelstelling en visie van stichting Housing First Nederland. Zo hebben zij ervaring en betrokkenheid bij onder andere gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties. De leden van de raad van toezicht werken onafhankelijk, en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met Housing First Nederland. Zij zijn geworven op specifieke eigenschappen en kwaliteiten, denk aan financiën en bedrijfsvoering en ruime bestuurlijke ervaring. Zo zorgen we dat de raad van toezicht complementair is aan de directeur-bestuurders. Er is minimaal drie keer per jaar een vergadering.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.